Welkom bij onze webshop
Wij verzenden naar Nederland en België

,De bonsterkes op É terp aksjesboek foar bern 2018
De Bonsterkes op 'e terp
€ 4.95

Levertijd: 1 tot 3 werkdagen
Dit artikel is aanwezig in onze winkel

Joery en Nine Bonsma binne krekt ferhuze. Fan de stêd nei in doarp. No wenje se mei heit en mem nêst pake en beppe. Allegearre Bonsterkes op ’e terp! Foar de bern is it earst wol wennen. Nine hat al gau in freondintsje, mar Joery wol ek sa graach in boartersmaat ha. Soe dat slagje mei syn nije avensearskuon?

Freegje heit, mem, pake of beppe mar gau om foar te lêzen. Of miskien kinst it sels!

Frysk, ynbûn, yllustrearre, 64 siden, leeftyd 4-8 jier.

Extra informatie:
EAN: 9789056154745
Afuk

Levertijd: 1 tot 3 werkdagen
Dit artikel is aanwezig in onze winkel